Базима Н. В. Розвиток мовлення дітей з аутизмом / Н. В. Базима. - Київ: Літера ЛТД, 2019. - 144 с.

/Files/images/2019_r/IN_rozvitok movlennia ditei z autizmom-800x800.png Посібник містить практичні рекомендації щодо розвитку мовлення у дітей з аутизмом старшого дошкільного віку. Описані особливості розвитку психічної та сенсорної сфер, висвітлюється специфічність формування емоційно-вольової сфери, надані характеристики поведінки та ігрової діяльності у дітей з аутизмом. Окрема увага приділяється комунікативним навичкам дітей з аутизмом та їхньому розвитку за методикою формування мовленнєвої активності з розкриттям мети, завдань, напрямів, методів та прийомів роботи. Описані психолого-педагогічні умови та принципи корекційного підходу до формування мовленнєвої активності.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Прохоренко Л. І. Дитина із труднощами у навчанні / Л.І. Прохоренко. - Київ: Літера ЛТД, 2019. - 48 с.

/Files/images/2019_r/IN_Vubir batkiv-800x80000.png Ця книжка призначена для батьків дітей, у яких виявлено порушення когнітивного розвитку, тобто кмітливості, здатності сприймати нову інформацію і запам’ятовувати її, уваги, мовлення, орієнтації у просторі і часі, рухових навичок. Автор розповідає про причини цих порушень, акцентує увагу на тому, чому цим дітям украй необхідна допомога дорослих, надає конкретні поради щодо розвитку такої дитини. Книжка містить відповіді на багато запитань, а саме: як формувати мовлення, як навчати дитину грати, як формувати знання про довкілля, як розвивати розумову діяльність дитини. Крім того, автор розповідає, як дорослим слід поводитися із всиновленими дітьми з такими порушеннями, чого слід уникати у вихованні.

.

.

.

.

.

.

.

.

Колупаєва А. А. Інклюзивне навчання: вибір батьків / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. - Київ: Літера ЛТД, 2019. - 56 с.

/Files/images/2019_r/IN_Vubir batkiv-800x800.png Демократичні зміни в суспільному житті країни зумовили нове бачення, розуміння та переоцінку багатьох сталих положень. Як наслідок — на сучасному етапі однією з альтернативних форм здобуття освіти дітьми з особливостями психофізичного розвитку стало інклюзивне навчання, що передбачає перебування дитини з особливими потребами в масовому загальноосвітньому дошкільному чи шкільному закладі. Матеріали цього посібника розкривають теоретичні і практичні питання інклюзивного навчання, враховують сучасні тенденції, передовий міжнародний та український досвід. Автори посібника, використовуючи найсучасніші матеріали, надають корисні поради щодо забезпечення належних видів адаптації для дитини з особливими освітніми потребами в навчальному закладі.

.

.

.

.

.

.

.

Трикоз С. В. Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку / С. В. Трикоз, Г. О. Блеч. - Київ: Літера ЛТД, 2019. - 40 с.

/Files/images/2019_r/IN_Ditina z poryshenniam intelektualnogo rozvitku-800x800.png У цьому посібнику розглядаються особливості інтелектуальних порушень у дітей з урахуванням реалій і перспектив. Цей путівник для батьків допоможе їм зрозуміти власну дитину і усвідомити те, що інтелектуальні порушення не є вироком. Батьки знайдуть тут поради щодо того, як має навчатися дитина, як її можна підготувати до школи та які види діяльності доцільно практикувати в родині. Автори описують стратегії батьків у позитивному впливі на психологічний розвиток дитини, надають рекомендації з розвитку в дитини вмінь та навичок самообслуговування. Посібник містить відомості щодо подальшої професійної орієнтації у майбутньому житті дитини.

.

.

.

.

.

.

.

.

Колупаєва А. А. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. - Київ: Літера ЛТД, 2019. - 112 с.

/Files/images/2019_r/IN_Diti z osoblivimi potrebami-800x800.png У навчально-методичному посібнику висвітлюються особливості розвитку, навчання та виховання дітей з найскладнішими порушеннями психофізичного розвитку (порушеннями слуху, зору, церебральним паралічем). Посібник містить методичні рекомендації щодо адаптації та модифікації навчального : середовища; методичні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; опис специфіки роботи з батьками таких школярів і фахівцями; поради стосовно корисних ресурсів, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики. Посібник адресовано педагогам загальноосвітніх закладів, методичним працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів освіти, студентам педагогічних вузів, батькам дітей з особливими потребами, працівникам соціальних служб.

.

.

.

.

.

.

Литовченко С. В. Дитина з порушенням слуху / С. В. Литовченко, В. В. Жук, О. М. Тараненко. - Київ: Літера ЛТД, 2019. - 56 с.

/Files/images/2019_r/IN_Ditina z poryshenniam sluhu-800x800.jpg Ця книжка призначена для багатьох родин, що стикаються з проблемою порушення слуху в дитини, а також для педагогів і вихователів інклюзивних навчальних закладів. Головне для батьків — не впадати у відчай, а допомогти дитині почуватися впевнено, бути щасливою. Для досягнення цієї мети батькам потрібні знання про особливості їхньої дитини, про можливості її розвитку, прийоми навчання і виховання — про все це і йдеться у даному посібнику. Тисячі людей, які не чують, живуть повноцінним життям, діти зростають розумними, щасливими, отримують освіту, обирають професію і влаштовують особисте життя.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Костенко Т. М. Дитина з порушенням зору / Т. М. Костенко. - Київ: Літера ЛТД, 2019. - 40 с.

/Files/images/2019_r/IN_Ditina z poryshenniam zoru-800x800.png Ця книжка призначена для батьків, які стикаються з проблемою порушення зору в дитини — вродженим або набутим, а також для педагогів і вихователів інклюзивних навчальних закладів. Для того щоб дитина, попри ці проблеми, зростала і розвивалась, як усі інші, батькам потрібно багато знати про зір, функції ока, вчасно звертатися до лікаря-офтальмолога. Як підготувати таку дитину до навчання в школі, як правильно вибрати навчальний заклад? На ці та багато інших запитань можна знайти відповіді у цій книжці. Крім того, автори надають спеціальні рекомендації: як вчасно розпізнати будь-які порушення зору дитини, як допомогти дитині в разі тяжких порушень і куди звертатися по допомогу.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Колупаєва А. А. Інклюзивна практика: технології навчання / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. - Київ: Літера ЛТД, 2019. - 160 с.

/Files/images/2019_r/inklyuzyvna-praktyka-tehnologii-navchannya-920154.170x250.jpeg У виданні представлено ефективні технології навчання дітей з особливостями розвитку. Книга містить рекомендації щодо адаптації дитини та модифікації навчального середовища; прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; опис специфіки роботи з батьками таких школярів; поради, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.

Видання адресовано педагогам загальноосвітніх закладів, методичним працівникам, асистентам учителів, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів освіти, студентам педагогічних вузів, батькам дітей з особливостями психофізичного розвитку, працівникам соціальних служб.

.

.

.

Сухіна І. В. Гіперактивна дитина / І. В. Сухіна. - Київ: Літера ЛТД, 2019. - 40 с.

/Files/images/2019_r/IN_Giperaktivna ditina-800x800.png Жива, рухлива, активна дитина – що в цьому поганого? Автори посібника розповідають про те, яких дітей можна назвати гіперактивними. Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю виявляється у підвищеній руховій активності, збудливості, труднощах концентрації та утриманні уваги, імпульсивності поведінки, проблемах у взаємостосунках з однолітками. Автор розповідає про причини гіперактивності, надає корисні рекомендації щодо підготовки такої дитини до школи, навчання її у шкільному закладі і навіть вибору продуктів харчування. Учителі і вихователі знайдуть тут поради стосовно поводження з гіперактивними дітьми в класі.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Душка А. Л. Дитина з розладами аутистичного спектра / А.Л. Душка. - Київ: Літера ЛТД, 2019. - 32 с.

/Files/images/2019_r/inklyuzyvne-navchannya-dytyna-z-rozladamy-autystychnogo-spektra-919998.800x800.jpeg Ця книжка призначена для багатьох родин, що стикаються з комплексом проблем, пов'язаних із забезпеченням відповідних умов життєдіяльності для дитини з психофізичними вадами. Проблеми, що постають перед батьками дітей з розладами аутистичного спектра, зачіпають усі сфери життя. Автор намагається допомогти розібратися із цими проблемами, надає слушні поради з огляду на особливості дитини і сучасні методики навчання дітей з РАС. Допомагає батькам усвідомити, що формування в них здатності до самоорганізації та саморозвитку є вкрай важливим для психологічного благополуччя їхньої дитини.

.

.

.

.

.

.

.

.

Сварчевський А.В. Подільська Голгофа ХХ століття: літературно-документальне видання. Серія "Моя Вінничччина" журналу "Вінницький край", випуск 27 / А.В. Сварчевський. - Вінниця: ТОВ "ТВОРИ", 2018. - 240 с., іл.

/Files/images/vidatn_zemlyaki/45740605_186380885629783_6900746674860195840_n.jpg

Ця книга є своєрідним енциклопедичним довідником або поминальником-мартирологом, у якому зібрані матеріали про політичні репресії часів більшовицької доби щодо віруючих Православної Церкви на Поділлі. У книзі вміщено понад 1000 коротких біографічних довідок на репресованих: ієрархів, священо-церковно служителів, монахів, церковних старостів та церковників-активістів, регентів-дяків, родичів служителів культу та виходців з духовенства, котрі свого часу були піддані політичним репресіям з боку безбожної влади, зазнали страшних знущань, але попри все те не зрадили свою Віру.

Видання містить унікальні документи з життя Православної Церкви на Поділлі першої пол. ХХ ст., а також фото та листи з особових справ репресованих у добу гонінь котрі публікуються вперше. Публікація розрахована на досить широкий загал читачів, усім кому не байдужа трагічна доля Православної Церкви у часи більшовицького тоталітарного режиму ХХ ст.

.

.

.

.

.
Стасюк А. На скрижаляї історії. Серія "Моя Вінниччина" журналу "Вінницький край", випуск 15 / А. Стасюк. - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. - 374 с.

/Files/images/vidatn_zemlyaki/4444.jpg

Васіна З.О. Український літопис вбрання: [Книга-альбом].–К.: Мистецтво, 2003. –Текстівки, рез. англ., рос.
Т. 1:11000 років до н. е. – ХІІІ ст. н.е.: Наук.-худож. реконструкції. – 448 с.: іл. – Бібліогр.: с. 436-444.

/Files/images/nternet_-_tsentr/1.jpg

Книга-альбом відомої української художниці Зінаїди Васіної, що охоплює період понад десять тисяч років, є унікальним поєднанням науково-художніх досліджень історії одягу племен і народів, які проживали на теренах сучасної України з доби пізнього палеоліту до часів Київської Русі.

В художніх образах автор відтворила еволюцію вбрання різного призначення, характерні особливості його крою, оздоблення, декорування тощо. Книга-альбом є новим словом в українській та світовій культурі.

.

.

.

.

.

.

.

.

Васіна З.О. Український літопис вбрання: [Книга-альбом].–К.: Мистецтво, 2003-2006.–Текстівки, рез. англ., рос.
Т. 2: XIII – початок XX ст.: Наук.-худож. реконструкції. – 2006. – 448 с.: іл. - Бібліогр.: с. 435-443.

/Files/images/nternet_-_tsentr/2.jpg

Логічним продовженням теми історичного розвитку національного одягу в Україні е видання другого тому книги "Український літопис вбрання". Починаючи з XIII і до початку XX століття автор у яскравих художніх образах відтворила комплекси вбрання усіх верств населення: духівництва, козацтва, дворянства, а також міщан, городян та селян різних регіонів України. Акцентуючи увагу на розмаїтості одягу, що увібрав у себе багатотисячолітній розвиток духовної та матеріальної культури народу, автор розкриває процеси формування українського костюма.

Книга-альбом у двох томах стане невичерпним джерелом пізнання культурної спадщини українського народу.

.

.

.

.

.

.

.

Косміна О.Ю. Традиційне вбрання українців.–К.: Балтія - Друк, 2008. – Т. 1: Лісостеп. Степ. - 160 с.: іл.– Рез. англ.

/Files/images/nternet_-_tsentr/3.jpg У виданні «Традиційне українське вбрання» представлені зразки одягу Поділля, Галичини, Волині, Полтавщини, Слобожанщини та інших регіонів України.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Український костюм // Стамеров К. Нариси з історії костюмів. – К.: Мистецтво, 2007. – С. 168-188.

/Files/images/nternet_-_tsentr/4.jpg Книга становить короткий систематизований і узагальнений огляд історії костюмів народів світу від найдавніших часів до початку XX ст. Використовуючи багатий іконографічний матеріал, спеціалізовану вітчизняну і зарубіжну літературу, К. К. Стамеров відтворив картину історичного розвитку костюмів як невід'ємної частини матеріальної культури людства. Автор не лише подав загальні відомості про костюми різних народів, а й познайомив з основними силуетами, особливостями крою, тканинами, головними уборами, зачісками, прикрасами й різноманітними складовими костюма на кожному етапі його розвитку.

Розділ ХІІ присвячений українським костюмам.

Чорно-білі та кольорові ілюстрації до видання виконав заслужений художник України М. Н. Грох.

.

.

.

.

.

.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.