Інформаційно-консультативний центр "Право"

Національною програмою правової освіти населення, затвердженою Указом Президента України 18 жовтня 2001 року ставиться задача правового виховання населення взагалі і підростаючого покоління зокрема. Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.Надання інформації з правових питань – важлива функціональна особливість публічної бібліотеки. Завдяки своїй доступності для користувачів, не авторитарності, володінню необхідною літературою, бібліотека в змозі задовольнити запити різних верств населення Козятинського району.Тому створення на базі бібліотеки Консультативно - інформаційного центру (КІЦ) «Право», дало змогу привернути до бібліотеки нових користувачів, позитивно позначилось на іміджі бібліотеки та стало новою сторінкою бібліотечного життя. Завдання центру проконсультувати відвідувачів щодо пошуку необхідного юридичного документа чи конкретної інформації правового характеру. Завдяки своєчасному знайомству з новинами законодавчого плану користувачі мають змогу позитивно вирішувати правові питання, що хвилюють їх.

Рада центру координує роботу правової освіти серед структурних підрозділів Централізованої бібліотечної системи району, розробляє плани засідань, організовує проведення соціокультурних заходів, днів інформації тощо. Членами ради КІЦ «Право» є бібліотекарі усіх структурних підрозділів ЦРБ.

1.Відділ комплектування та обробки літератури:координує забезпеченість бібліотеки юридичною літературою та періодичними виданнями з права.

Робота розпочалася із серйозного підходу до комплектування бібліотек книгами правознавчого характеру, передплатою періодичних видань як спеціального напряму – “Право України”, “Відомості Верховної Ради України”, «Офіційний вісник Президента», «Офіційний вісник України», «Охорона праці», «Юридична Україна», «Економіка. Фінанси. Право.», «Праця і закон», «Фінансовий контроль», «Контроль», “Урядовий кур’єр”, «Голос України», «Праця і зарплата», «Соціальний захист», «Вісник Козятинщини», так і періодичними виданнями загального спрямування, які вміщують рубрики: “Юрист консультує”, “Ви запитували”, “Юридична консультація”, “Нове в законодавстві”, в журналах - «Пенсія», «Бухгалтерський облік і аудит», «Військо України», «Економіка України», «Життя проти Сніду», «Україна молода». У 2007 – 2008 роках фонд бібліотеки поповнився правовою літературою з питань конституційного, цивільного, кримінального, господарського права, «Юридичною енциклопедією» у 6-ти томах, юридичними довідниками, словниками, навчальною літературою для студентів та молоді на 100 примірників.

2.Інтернет – центр відповідає за організацію доступу до інформаційних ресурсів з питань права через Інтернет.

На будь - якій сторінці пошукової системи Інтернет у віконці «Избранное» виведено посилання на сайти Президента України, Законодавство України на сервері Верховної Ради, Нормативні акти України, Міністерство юстиції України, Державна податкова адміністрація, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України тощо.Інтернет – центром підготовлено веббібліографічні списки «Юридичні консультації», «Корисні сайти для людей з особливими потребами», «Соціальне забезпечення», «Документи ООН з прав людини», «Міграція і право», «Національні меншини», «Толерантність – шлях до згоди», «Права дітей», «Молодь за здоровий спосіб життя». Підготовлені інформаційні буклети «Правова тематика» (нові надходження літератури з питань права), «Хто володіє інформацією – той володіє світом», «Інтернет і толерантність», «Батькам про права дітей», «Насильство в сім'ї». Виконано 140 довідок правової тематики.

В Інтернет-центрі створено при сприянні ОУНБ ім. Тімірязєва Центр Європейської Інформації, що включає матеріали з питань євроінтеграції. Центр систематично оновлюється, поповнюється новими документами з фондів ЦЄІ м. Вінниця, участі працівників бібліотеки у Днях Європи у м. Київ.

Проведена зустріч працівників бібліотеки з уродженкою м. Козятин, що захищала дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю міжнародне право - Фалалєєвою Людмилою Григорівною по темі «Правові аспекти становлення та розвитку виконавських органів Європейського Союзу». Бібліотека співпрацює з МОШЄК «Ми і Європа» с. Миколаївка - проводила Інтернет-подорож сайтами «Право молоді в Європії».

3.Краєзнавчо – бібліографічна служба бібліотеки організовує взаємодію бібліотеки з органами місцевої влади та місцевого самоврядування.

Вже понад 6 років в ЦРБ функціонує Центр регіональної інформації «Бібліотека – інформаційний міст між владою і населенням», який розміщено в читальному залі для дорослих, в зручному доступному місці на окремому стелажі. Робота центру рекламується короткими роз’ясненнями та повідомленнями на ньому. Основу його змісту складає 25 тек на різноманітну тематику. Особливою увагою користуються теки «Екологічне становище регіону», «Соціальний захист», «Права споживачів», «Депутатський корпус», «Програми», «Міськрада», «Районний бюджет», «Служба зайнятості». Доповнює інформацію центру фактографічна картотека з номерами телефонів та днями прийому керівників органів місцевого самоврядування та державних служб області,району та міста.


/Files/images/p9040748.jpgЦРІ «Бібліотека – міст між владою і населенням».

Поступово формується фонд регіонального центру відповідними статистичними довідниками по Вінницькій області. Протягом 2008 року матеріалами центру скористалося 150 відвідувачів читального залу. На жаль, не завжди можна завдяки вищезгаданим матеріалам вичерпно задовольнити запит користувача, тому на стелажі присутні посилання - в яких відділах можна отримати доповнюючі матеріали – це систематична картотека статей, в тому числі і краєзнавча, рекомендаційні бібліографічні списки.

В систематичній картотеці статей виділено підрозділи з питань держави і права, що постійно поповнюються новими матеріалами: «Державне регулювання», «Парламент», «Конституція України», «Закони України», «Митне право», Тіньова економіка», «Укази Президента України», «Судочинство», «Юридичні консультації», «Митне право», «Місцеве самоврядування», «Податки», «Права жінок», «Виборче право», «Тендерна політика».

4.Відділ обслуговування забезпечує роботу громадської приймальні по наданню безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим категоріям населення, проводить організацію переглядів літератури, книжкових виставок.
Співпраця з міськрайонним управлінням юстиції надала бібліотеці нового імпульсу. З метою широкого роз’яснення населенню норм чинного законодавства, популяризації правових знань, підвищення рівня правової культури населення спільно з міськрайонним управлінням юстиції у відділі обслуговування ЦРБ розпочала свою роботу громадська приймальня, яка працює кожен останній четвер місяця в першій половині дня.

Послугами центру активно користуються працівники культури району, члени їх сімей, пенсіонери, батьки, тощо. В громадській приймальні діє скринька довіри, в якій можна юристам поставити анонімне запитання.

У відділі обслуговування створені комфортні умови для користувачів, присутні зони відкритого доступу до фонду, передбачено тематичні полички та книжкові виставки правового спрямування.

Постійними є тематичні книжкові виставки до чергових річниць - Дня Конституції, Дня Незалежності, Дня Соборності, тематична поличка «Приватизація землі», постійно діючою на абонементі відділу обслуговування є виставка-дискусія «Законодавче забезпечення боротьби з корупцією».

Значна робота проводилась і проводиться під час проведення виборів. У полі зору працівників бібліотеки діяльність організаторів виборів, передвиборчі агітації, повідомлення про вибори, передвиборчі програми.Відділом надається як групова, так і індивідуальна інформація. Видано понад 100 бібліографічних довідок правового характеру. Книговидача документів правового характеру становить 1500 примірників.До послуг користувачів міжбібліотечний абонемент, що дозволить зацікавленим користувачам скористатися книгами з фонду ОУНБ ім. Тімірязєва.

5.Відділ обслуговування юнацтва проводить просвітницькі заходи, відповідає за роботу правового клубу, впроваджує інноваційні форми індивідуальної та масової роботи по формуванню громадсько-правової культури молоді.

Періодичні видання відділу обслуговування юнацтва складають понад 30 назв, в більшості з них піднімаються питання сучасного молодіжного середовища. Матеріали були використані у створенні виставки «Молодіжний калейдоскоп», який включає розділи: «Якою має бути сучасна молодь?", «Молодь і армія», «Як зберегти сім’ю?», «Як знайти роботу?», «До уваги абітурієнта». Розділи доповнюють теки: «Як заснувати власну справу?», «Шкідливі звички», «Центр зайнятості пропонує», «Куди піти вчитися», «Учись. Працюй. Відпочивай», «Захист прав молоді», «Діти з особливими потребами», «Толерантність» тощо.

При сприянні міськрайонного управління юстиції на абонементі відділу організована тематична поличка «Молодь і закон», відповідно матеріалів якої неодноразово проводились коментовані перегляди літератури. Традиційними є полички «Здоровий спосіб життя», «Шкідливі звички». Постійно діючими є виставки «Ціна байдужого життя», «Толерантність – шлях до згоди».

Працівниками відділу було організовано ряд масових заходів. Серед яких - зустріч з начальником управління юстиції Лукасевич Т. А. та юристами управління «Молодь – уроки права», де діти в невимушеній атмосфері мали змогу послухати поради юриста, почути відповіді на свої, в тому числі анонімні, запитання.

/Files/images/p2140109.jpgКлуб юних правознавців " Lex".

Проведений захід став стартом для створення молодіжної громадської організації «Leх» (в перекладі з латинської «закон»), що в листопаді пройшла реєстрацію в міськрайонному управлінні юстиції, мета якої піднімати на широкий загал проблеми порушення прав дітей та молоді, насильства в сім’ї, правове поле працевлаштування тощо.

Організовано і проведено круглий стіл з головним спеціалістом екологічної служби району «Еколого – правова відповідальність». Вже понад 15 років у відділі успішно діє літературний клуб «9 Муз», що об’єднує талановиту молодь міських шкіл. За допомогою клубівців організовано і проведено правову гру «Розумники і розумниці», в якій діти змагалися у своїх знаннях стосовно прав дітей. Проведено проблемну бесіду з працівниками військкомату «Звучить твоя присяга на захист Батьківщини». Спільно з відділом освіти проводився круглий стіл «Бездоглядність і безпритульність: причини, наслідки», на якому були присутні батьки, працівники освіти, культури району, представники центру захисту сім’ї та молоді, правоохоронних органів. Видано бібліографічних довідок 43, Книговидача документів правового змісту становить 950 документів.

6.Районна бібліотека для дітей: Оволодівати правовими знаннями громадяни України мають з шкільної парти. Робота РДБ спрямована дати інформацію про правові основи нашої держави юним читачам. В бібліотеці оформлено куточок «Права дітей», діє стенд «Калейдоскоп дозвілля», що вміщує інформацію про телефони довіри та перелік установ, що займаються правовим захистом дітей, їх адреси і телефони.В бібліотеці популяризується література з питань здорового способу життя.

«Права дітей» інформаційний стенд у відділі 1-4 класів
Розпочав свою роботу дитячий стелаж, що вміщує матеріали-теки: «Відповідальність неповнолітніх», «Знай свої права», «Конвенція прав дитини», «Шкідливі звички», «На терезах Феміди», «Малечі про цікаві речі», «Казка про податки».Інформаційний стенд «Калейдоскоп дозвілля» містить матеріали правового захисту підлітків. Розміщений у відділі обслуговування 5-9 класів.

7.Методична служба ЦРБ координує роботу філії з правової освіти населення територіальних громад.

/Files/images/p5120341.jpgСемінар "Роль публічної бібліотеки у формуванні правової культури та правової свідомості населення".

Працівники були ознайомлені з досвідом діяльності бібліотек в правовій освіті, отримали рекомендації по створенню правових куточків, тематичних поличок. Всі працівники отримали розроблені методичним відділом рекомендації «Роль бібліотеки у формуванні правової культури та правової свідомості населення», де вказані рекомендації ведення правових рубрик систематичної картотеки статей, роботи ЦРІ, та створення фактографічних баз даних, подано перелік назв правових куточків, тематичних поличок, переглядів літератури, бібліографічний список сценаріїв заходів, розписана книжкова виставка «Право України крізь віки», з урахуванням можливостей фонду сільського закладу.

Матеріали діяльності бібліотек з правової освіти висвітлювались на сторінках ЗМІ «Вісник Козятинщини», «РІА Козятин» та щоквартальної газети методичного відділу «Світ бібліотек».

Куточок права у бібліотеці-філії с. Кашперівка.

В бібліотеках - філіалах Козятинської ЦБС, що нараховує39 філіалів діють центри регіональної інформації з теками матеріалів про районні програми розвитку різних сфер народного господарства, економіки, освіти, охорони здоров'я та культури. Останніми рішеннями та розпорядженнями органів влади та місцевого самоврядування «Бібліотека. Влада. Населення» такі центри діють в бібліотеках сіл Жежелів, Комсомольське - 20 тек, Бродецьке – 10 тек, Вернигородок - 11 тек, Широка Гребля - 8, Вівсяники - 8, Збараж - 8, Махаринці, Козятин - 6, Білопілля – 4, Самгородок - 11 тек.

ЦРІ «Бібліотека. Влада. Населення.» у бібліотеці – філії с. Комсомольське для дорослих.
У бібліотеках сіл Кашперівка, Бродецьке, Жежелів, Вернигородок, Махаринці, Журбинці, Самгородок створені правові куточки. Конкурс малюнків «Права дітей» пройшову бібліотеках сіл Жежелів, Бродецьке, Садове.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.